Skulen sine arkivsider 2001 - 02

Hausttur (september 2001) Haustturen gjekk denne gongen til Bjørntjønn og Vardefjell

Overnattingstur (26.september 2001) Storskulen starta skuleåret med overnattingstur på Kyrkjebygdheia.

Uteskule (12.oktober 2001) Her kan du sjå døme på kva uteskulen held på med.

Grunnskuleveka (24.oktober 2001) Me hadde fokus på Thailand i grunnskuleveka.

NM på ski i Høydalsmo (25.januar 2002) Skulen reiste på NM og fekk sjå skistjerner på nært hald.

Eventyr (5.februar 2002) Eventyr var felles tema for heile skulen på nyåret

Skiskyting (18.februar 2002) Snøballar som ammunisjon og stor treffprosent.