Skulen sine arkivsider 2004 - 05

Vikingtid og tjørebrenning (7.desember 2004) Mange spennande aktivitetar i tverrfagleg arbeid med vikingane.

Adventsgudsteneste og jolegrantenning (15.oktober 2004)Nå er det all grunn til å vere stolt av jolegrana vår. Kvifor? Klikk og finn ut!

Vikingfest (november 2004) Temaarbeidet blei avslutta med fest i Valhall og bygdekveld

Kulturskatten (15.desember 2004) Av og til slepp vi å reise til Treungen på kulturarrangement. Me har akkurat hatt ein ekte, drivande god forteljar på besøk her på skulen.

Nissemarsj (17.desember 2004) Ei annleis joleavslutning blei det i år. Ungar, foreldre, besteforeldre og bygdefolk la optimistisk i veg på nissemarsj akkopagnert av toradermusikk.

Nyttårskonsert (13.januar 2005) Nyttårskonsert kombinert med avduking av utstoppa gaupe. Spesiell kombinasjon? Sjå da vel.

Gaupe i Valhall (17.januar 2005) I 2001 vart det køyrd ihjel ei gaupe Nissedal. Nå er denne stilt ut i monter i Valhall.

Påskelunsj (29.mars 2005) Siste skuledagen før påske fekk me besøk av helselaget som diska opp med det måltidet!!

Isfiske på Drang (4.april 2005) Med Nissedal Jeger og Fiskarlag på jakt etter tryte under isen ( og aure )

Klart vi kan! (23.mai 2005) Mykje spennande å sjå og oppleve på entreprenørskapsmessa i Seljord

Unionsoppløysing (10.juni 2005) 7.juni 2005 gjekk ikkje upåakta hen dette året. Utstilling, hundreårsmarsj m.m.