Skulen sine arkivsider 2008- 09

Årets innsats for TV - aksjonen   Me skipa til kafè i Valhall, og kronene trilla in...

Opning av hytta i skogen   Bygdekvinnelaget ga grillhytte til oppvekstsenteret

Årets hausttur   5.september sette me nasen mot nord, og for på Nordbygdheia

Mat og helse   I år er det full aktivitet på skulekjøkenet att. Det er elevane nøgde med

Slalom I ein vinter med mykje snø er det fine tilhøve i Norbøhamna slalombakke

Skigym Sol, snø og ski på Nisser

Nissedal skogeigarlag sin teiknekonkurranse   Premieutdeling på skulen for Nissedal skogeigarlag sin teiknekonkurranse