Skulen sine sider 2009 - 10

Kulturskatten skipa til ein steinalderdag   Ein heil dag var mellomtrinnet i Nissedal samla på Sommarsletta i Treungen med steinalderen som tema

Årets TV -aksjon går til CARE   Skulen og barnehagen skipa til kafe og basar, og samla inn eit imponerande beløp, og folk dei kosa storkosa seg.

Joleverkstad 2009   Joleverkstad er fast innslag på oppvekstsenteret i desember.

Akedag på Kyrkjebygdheia   Etter halv dag på skulen reiste me frå tjukk tåke til strålande vinterver ved Spilaren

Årets skidag hadde me på Kyrkjebygdheia Mange vaksne blei med oss på tur. Det er flott!

Kulturskulen kom på besøk med lokale musikarar Alltid stor stas når kulturskulen held konsert på oppvekstsenteret.

Haraldvigen 2010 Ei veke med strålande sol, flotte opplevingar og mange nye vener.

Tinestafetten 2010 Kyrkjebygda oppvekstsenter sprang inn til sterk tredje plass.

Skuletur med Fram Den gamle slepebåten Fram tok oss med på ein tur med historisk innhald