Skulen sine sider 2013 - 14

 

Rindefjell og Vikodden   Nordbygda grendelag inviterte elevane med på opning av den nye badestranda på Vikodden, men først måtte me ein tur opp på Rindefjell i eit strålande sommarver.

Veke 36   "Vaksne skaper vennsakp" var tema i kommunen i veke 36. Her kan du sjå litt av det med gjorde på vår skule.

Kleppane  Hausttur til minijettegrytene på Kleppane

Ingen tid å miste  Årets tv-aksjon med tjuvstart på oppvekstsenteret. Skipa til tombola og kafe i samarbeid med Nissedal helselag og Nissedal bygdekvinnelag.

Å skrive brev Brevskriving og posting. Frå teori til praksis.

Varierte aktivitetar Stor aktivitet i desember med rikt innhald.

Mat og helse med steinomn SFO-Torgunn er ei allsidig dame med mange idear. Når tanken først er sådd er ho ikkje til å stoppe.

Hektisk før sommarferien Skuletur til Oslo, leirskule på Haraldvigen, Tinestafett i Tørdal, avslutningsfest, besøk i gruvene i Søftestad ...