Skulen sine sider 2015 - 16

 

Veke 36 Vaksne skaper vennskap er tema i veke 36. Drakemaking og fellestur for skulane i Nissedal var på timeplanen denne veka.

Hausttur til svovelkisskjerpet på Nissedalheia Spennande turmål i Tur - 2015

Vi skal vokte regnskogen I år går pengane frå TV-aksjonen til Regnskogfondet.

Songboka Vintermåne hadde pussa støv av Mads Berg si songbok og representerte Kulturskatten på ein glitrande måte.

Joleverkstad Når joleverkstad står på programmet kjem også alle dei gode hjelparane

Isgolf Trass ein mild vinter, i Vikodden låg isen fin, trygg og tjukk.

Omgangsskule og saueklypping Dei minste elevane flytta undervisninga til Nordbø i Nordbygda, og fekk sjå ein profesjonell walisisk saueklyppar i aksjon.

Biathlon Med snøballmagasin pepra dei største elevane ned blinkane, eller...

Skidag på Nesheia Det kan ikkje vere tvil, Nesheia er ei perle både sommar og vinter.

I Sondre sine fotefar I Morgedal fekk me høyre om Sondre Norheim, me fekk sjå kor han budde og ikkje minst fekk me prøve skikunsten Sondre framleis er så kjent for.

Pilketur på Indre Drang Tryte blei det ikkje denne gongen, men sol, snø, is og blå himmel.

Kyrkjebygda Fjone var best i open klasse i Tinestafetten Berre ein gong tidlegare har elevane klart denne bragden. Gratulerer!

PrøveskuleUtdeling av fadrar og skulesekkar på siste prøveskulesamling.