Alpindag

I Nordbygda er det ein slalombakke som er unik for nybegynnarar, men også interessant for dei litt vidarkomne. I 2016 vart det opna ein ny bakke på veg opp til Kyrkjebygdheia. Denne går frå hyttefeltet ved Stemtjørn og ned til heivegen omlag ved Sinderhaugane. Litt av eit tilbod i vesle Nissedal med to slalombakkar.

Slalombakken i Nordbygda

Nordbøgardane sett frå toppen av slalombakken i Nordbygda.

Superdag

Perfekt tilhøve. Bakken blir drifta og halde i orden av Nissedal IL (NIL).

Helse, miljø, tryggleik

Tryggleiken er høgt prioritert. Pølseeting med hjelm.

T - krok

På veg mot heistoppen. 965 m lang heistrasè og 1050 m nedfart.

Gøy på landet

Omlag halvvegs ned ibakken kan ein velje å krysse heisen, eller køyre eit bratt alternativ til venstre.

Snart på turnè

Ein kvartett poserer i det supre veret på toppen av bakken.

Kva er det rektor drikk?

Felles matpause, bål og pølser.

 

Her kan du følgje nokre elevar ned bakken.

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås