Skulen 50 år

I august i 1967 stod skulen her på Jasbergodden ny og klar til bruk. Då var Baksås skule i Kyrkjebygda og Nordbygda skule i Nordbygda historie. 50 - års jubilèt blei markert på på skikkeleg vis fredag 1.september med festprogram i gymsalen.

Film frå skulen sitt 50 - årsjubilè

Rektor leia festen

Rektor Even losa oss gjennom kvelden med stil. Dagens elevar heldt ein miniprolog, og song ein eigenprodusert song til 50 - årsjubilanten.

Raus rektor

Elevane fekk kvar si rose av rektor for bidraget sitt.

Halvor Homme

Ordføraren gratulerer med heider og kyt.

Mykje skryt frå skulesjefen

Eingsleiar for skule, Sissel Bronken, meiner jubilanten er svært oppegåande og kan fortelje at alle skulane i Nissedal er gode skular.

Historiebolk

Torgeir Grimstveit sat i byggjenemda i tida då skulen vart bygd, og formidla spennande stoff om dette arbeidet.

Elevperspektiv frå 1967

Tell og Jon Inge memorerte frå første skuleåret sitt. Tell starta opp i 5.klasse, og Jon Inge i 6.klasse.

Full sal

Full gymsal og god stemning.

Tilbakeblikk

Åge Bryn var rektor frå 1977 - 1986.

Rektor frå Danmark

Rektor, Ellen Mergrethe Garn, rektor skuleåret 1998 - 99

Far til dagens rektor

Rektor ved skulen i frå 2003 - 2011, Olav Holskar. I denne perioden blei me eit oppvekstsenter(august 2007).

Variert fotoutstilling

Astrid O Knutsen, tidlegare rektor, og Kari Eikåsen laga ei flott fotoutsilling.

Med hjarte for skulen vår

Dagens elevar bidrog også med ei utstilling. Hjertespikerbilete.

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås