Skulen sine sider 2018 - 19

Bispevisitas I veke 36 har biskopen og følgje hans vore på besøk i Nissedal kommune. Torsdag var det Kyrkjebygda oppvekstsenter sin tur til å ta imot biskop Stein Reinertsen som er biskop i Agder og Telemark bispedømme

Nutstøylnuten Litt kaldt frå morgonen, is på vasspyttane og sterk vind er ingen hindring for tøffe elevar på veg til Nutstøylnuten på Kyrkjebygdheia.

TV-aksjonen i år går til Kirkens bymisjon Nydeleg suppe, tova luer og mykje anna lokka kronene ut av lommeboka til bygdefolket i Nissedal.

Mykje skjer i desember Stor aktivitet og mykje spennande på oppvekstsenteret før jol