Stor aktivitet på bedehuset

På bedehuset har det vore mykje russel dei siste månadane før jul. Juleprogram på skulen omlag som før, og nissemarsj torsdag i siste veka.

Byrådsleiar

DKS (Den Kulturelle Skulesekken) var på besøk med opplegget "Byplanleggjarane" .

Nissefar med ungane sine

Julebord i barnehagen med populært nissebesøk .

Englemakarar

Juleverkstad blei det i år òg. Englemakeri passa godt på bedehuset.

Hengebjørkhjarte

Flotte hjarte av hengebjørk..

Mørelefse

Bakeriet med hjelpande hender frå lokale krefter.

Nissedalsnissar

Nissemarsjen gjekk rundt byggefeltet. Det flotte treet vart tent i starten på desember med suveren korsong av elevane.

Reiselivsmesse

Dei største elevane inviterte til reiselivsmesse siste skuledagen før jul. Dei nordiske landa blei presentert på ein spennande måte. .

Ingen tvil - Sverige

Sverigestanden lokka med svenske kjøtbollar og curling. .

Julestemning

Stemningsfull morgon siste skuledag før juleferie. .

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås