Hopp for hjartet

4. - 7.klasse deltok i årets hoppetaukonkurranse i regi av Nasjonalfeoreningen for folkehelsen. Dette utløyste stor aktivitet og mykje kreativ hopping blant elevane. Me fekk også besøk av lokallaget, Nissedal helselag som serverte frukt og drikke. Kanskje er me heldige og vinn premiar også...

Hopp og sprett

Hopping blir omrekna i poeng, og elevane registrerte dette kvar dag.

Slengtau

"Bamse bamse ta i bakken "

Variert hopping

Ein kunne oppnå 60 poeng kvar dag om ein var iherdig. Det var det fleire som klarte, også på hoppestokk.

Diplomutdeling

Helselaget delte ut frukt, drikke og diplomar til elevane.

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås