Fullt program i adventstida

Om tidene med coronavirus endrar på mangt i samfunnet vårt er aktiviteten stor på oppvekstsenteret likevel. Ein del faste programpostar i dember får me ikkje gjennomført som vanleg, men med ein litt annan vri har me tent jolegrana, og adventsgudstenesten blei bytta ut med jolevandring i kyrkja.

Måne av sølv

Den kulturelle skolesekken var på skulen med framsyninga "Måne av sølv."

Jolegrantenning

1.desember tente me jolegrana på morgonen.

Sjefane

Nedteljing før elevrådsleiar får lys i grana.

Ny belysning

På kvelden ser ho slik ut. Nye ledlys på plass.

Fullmåne på Framnesstranda

Heimatt frå jolegrantenning gjekk turen nedom Framnesstranda.

Ferdigpynta

7. klasse pyntar som vanleg joletreet i Valhall.

Jolenissen var i god stand

Jolenissen på veg til barnehagen.

Pakker til alle

Jolebord og pakker i barnehagen.

1. og 2. klasse

1. og 2. klasse i bassenget. Full gass i den gjengen.

Nå tenner vi det første lys...

Frå jolevandringa i Nissedal kyrkje.

Kaspar, Melkior og Baltazar

Elevane deltok aktivt i joleevangeliet, Lukas kapittel2, vers 1-20.

Betlehemsmarka

Her er dei minste elevane på jolevandring.

Luciajenter

To flotte sjarmørar i Luciatoget.

Luciatoget over i gang

Luciatoget tek eit par rundar rundt jolegrana i Valhall.

Klypperiet

Joleverkstad er ein klassikar. På klypperiet blei det laga dei vakraste englar.

Museriet

På museriet blei det produsert mange mus innan dagan var omme.

Klar til jol

Familieidyll

Bakeriet

Kakemenn stod på menyen på bakeriet i år.

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås