Siste innspurt

Skuleåret nærmar seg vegs ende, men før det er heilt over var me på overnattingsbesøk på Nisser camping. Me har ei rullering som gir kvar elev ein litt utvida skuletur to gonger i tida dei er elev på oppvekstsenteret. Me trong ikkje reise langt for å nå målet denne gongen. Nisser camping på andre sida av vatnet tilbyr det ein treng for ein vellykka tur.

Hjelpelærar på tur

Dei største elevane bruka sykkelen på veg til Vik og Nisser camping.

Ståande buffè

Stor appetitt.

Felles info

Klar for å klive opp på Modølsfjell.

Toppjegerar

Modølsfjell er ein del av turmåla i Topptur Nissedal.

Kjempevarmt

Nokre elevar synest temperaturen var usedvanleg varm.

Tarzan og Jane

Slyngene Tarzan og Jane var nifse greier.

Viktig med godt grep

Klatreveggen i låven.

Snart 8.klasse

Etter to år med avslutningar utan foreldre var dei igjen på plass då 7. steg får nokre velvalde år på avslutninga som denne gongen var utandørs ved campingplassen.

Aldersblanding

Siste skuledag med bingo i Valhall.

Hyllest til personalet.

Siste oppdrag

Siste oppdrag på Kyrkjebygda oppvekstsenter, namnetrekket skal opp på avgangsveggen.

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås