Rivieraen ved oppvekstsenteret

Rett ved skulen ligg ei unik badestrand som elevane brukar i ulike høve. 3. og 4. klasse har bronsealderen som tema, og prøva seg som arkeologar. Same dagen sumde dei største elevane til ulike distansemerke i eit vatn som framleis heldt 20 varmegrader heilt i sluttten av august.

Utgraving med skei

Ivrige utgravarar jobbar systematsik for å finne nedgravne gjenstandar.

Kroppsøving i Nisser

Klar for 25, 100 og 200 meter.

Klar - ferdig - gå

Det er betre å hoppe i det enn å krype i det.

Stort basseng

Her gjeld det å finn ein god startposisjon.

Symjemerke i sikte

Symjeknappen 2020 i sikte.

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås