Eit hav av moglegheitar

I mange år har Kyrkjebygda oppvekstsenter stelt i stand kafe med hjelp frå bygdekvinnelaget og helselaget for å samle inn pengar til TV - aksjonen. Grunna covid - 19 måtte me gjere endringar i år, og fridde til lokalt næringsliv og bygdefolk om å gje eit bidrag. Elevane veksla dette inn i ein aktivitetsdag som resulterte i eit flott bidrag til WWF. Opplegget i år er aldri prøva ut tidlegare, og då er me svært godt nøgde med å ha samla inn 11.230 kr.

Klar til dyst

Dressa opp i nye t - skjorter samla me oss på skuleplassen klar for ti ulike aktivitetar.

Innertier

Pilkast gav mange poeng og kroner til aksjonen.

Aktivitetane

Aktivitetane som elevane skulle gjennomføre.

Klatreparken

Den nye hinderparken var flittig i bruk.

Eg klarte det

Til topps for WWF.

Presisjon med ball

Kastutfordring gav god utteljing. .

Slåball mot plast

Siste post på aktivitetsdagen var fellesleik.

Full kontroll

Alle var med på slåball, elevar og lærarar.

Takk for innsatsen

Nøgde elevar etter ein dag med stor aktivitet.

Tilbake til startsida

Ansvarleg: Bent Arve Bratås