Skulen sine sider 2021 - 22

Strålande ver på haustturen Hovnuten var målet for dei største elevane, og Nordadalstjørna for dei yngste.

TV-aksjon 2021Endelg kafe på skulen att. Årets innsamling til Plan blei ein suksess.