Skulen sine sider 2022 - 23

I september gjer me oss kjent i heiane "Den grøne tjønna" på Nordbygdheia hadde ingen av elevane besøkt før.

"Mennesket og elden"Marcus Mattison gjennomførte eit spennande opplegg i regi av den kulturelle skulesekken.