Skulen sine sider 2023 - 24

Kyrkjebygdheia i september Skodda låg tjukk i bygda frå morgonen av medan på heia braut sola gjennom å laga ein trolsk stemning.

Kommune - og fylkestingvalet 2023 Då skulen annakvart år blir bruka som vallokale er det naturleg at elevane får eit innblikk i kva som skjer der.

La barn leve i fred TV - aksjonen NRK 2023 går i år til Redd Barna sitt arbeid for å hjelpe barn som er ramma av krig og konflikt.

BlimE Årets BlimE-dans på Framnesstranda.

Det lakkar mot jol Desember er ein spesiell og triveleg måte med litt andre gjeremål enn dei vanlege

Karneval med fullt trøkk Barnehagenhan har feira karneval i mange år, men året 2024 utvida me til heile oppvekstsenteret.

Gnistrande føre og strålande ver på Kyrkjebygdheia Fullklaff med ver og føre då me skulle på Kyrkjebygdheia med ski på beina.

Tinestafetten 2024 Super innsats og berre 7 små sekundar frå finaleplass for årets lag i Tinestafetten.

Isen la seg på Nisser i vinter Me bora, målte og registrerte istjukkleiken på Nisser.